Рекултивирането на разрушени терени е многоетапен и продължителен процес. Ние от Флорекс се гордеем с успешно извършените от нас биологични рекултивации и възстановени зелени площи.

За тези повече от 25 г. Флорекс има устойчиво рекултивирани и отгледани декари от насаждения, които възвръщат първоначалния, естествен вид на възстановените площи.

Процесът на рекултивация условно може да се раздели на два етапа. Първият е т.н. техническа рекултивация, която вкл. дейности по моделиране и възстановяване структурата и състава на терена. Вторият етап е т.н. биологична рекултивация, която представлява дейностите по засаждане на растителност, затревяване на терена и последващи дейности по отглеждане на засадения растителен материал. Растителният материал е необходимо да бъде подходящ за конкретното местообитание, характерен за географския регион и осигуряващ устойчиво развитие на растителното съобщество в дадения ареал.

Фиданките е трябва да бъдат отгледани в специализирани горски разсадници, като Флорекс има регистриран такъв. Семената, които се използват за производство на бъдещите фиданки да имат сертификат за произход, като оптимлният вариант е да бъдат събирани от характерните за местообитанието семенни банки

Затревяването се извършва чрез тревни смески със състав специфично подбран, според изискванията на терена, който се рекултивира. Отглеждането на новосъздадените растителни съобщества, обхваща дейности по засаждане и поливане на новозасадените фиданки, както и доотглеждането им за период от 3 до 5 години, в което са включени дейности като торене, прекопаване, поливане и попълване на загинала растителност.


Успешно реализираните биологични рекултивации са благодарение на познанията и опита на екипа на Флорекс- лесовъди, еколози и биолози, които създават устойчиви нови насаждения и се грижат за тях


В своята работа фирма Флорекс има въведени системи за безопасни условия на труд, опазване на околната среда и управление на качеството. Разсадникът е регистриран в ИАСАС за производство и търговия с посадъчен материал, като част от него е обособен като горски разсадник. Фирма Флорекс е член на Камара на строителите в България.


Пишете ни

Научи повече за услугите, които предлагаме


Проектиране
Изграждане
Поддръжка
Поливни системи