Озеленяване от А до Я

Услугите, които предлагаме обхващат целия процес, всичко от А до Я, необходимо дадена площ, подходяща за озеленяване, да се превърне във Вашето мечтано зелено кътче. Най-общо можем да разделим процеса по озеленяване на три етапа:
- проектиране на бъдещото зелено пространство;
- действия по неговото изграждане;
- необходимата последваща поддръжка;
Въпреки че, изграждането на поливна система не винаги влиза в плановете за озеленяване, ние от Флорекс считаме, че не е възможно да съществува красиво зелено кътче, без проектирана и изградена съвременна поливна система. Ето защо, обръщаме внимание, че извършваме и тази услуга за Вас, нашите приятели, клиенти и партньори

В резултат на интензивното градско строителство през последните десетина години, се поява необходимостта от вертикално озеленяване, което има за цел да допринесе за по-доброто пребиваване на човек в силно замърсената градска среда, където пространство е силно ограничено и често място не достига. Наблюдава се засилено изграждане на вертикални зелени стени, покривни градини и зелени тераси, които са търсено зелено решение за бизнес сгради и големи търговски обекти. Ние от Флорекс можем да се похвалим с не един успешно изпълнен проект по вертикално озеленяване

Освен да реализираме вашите зелени мечти, създавайки зелени кътчета навън, ние от Флорекс изпълняваме проекти и по вътрешноили т.н. интериорно озеленяване. Дали ще бъде лоби на хотел, зимна градина или офис пространство ние винаги сме готови да помогнем с избора на най-добрата растителност, съобразена с изискванията на средата, аранжирана според съвремените тенденции в дизайна на най-добра цена.

995

Изпълнени обекти


Проектиране - Етап 1

След като сте се свързали с нас, процесът започва със среща в нашия офис и/или среща на обекта. На тази среща се изясняват идеите и визията на клиента за обекта, който ще се проектира, наличието на т.н подложка- геодезическо заснемане на терена, заснемане на съществуваща растителност ако има или наличие на други обекти по терена за озеленяване. Обсъжда се наличие на поливна система и нуждата от проектиране на такава. Следва изготвяне на оферта от наша страна. При постигане на съгласие по отношение условията на офертата, се подписва договор. След изтичането на договорения срок се предава на клиента изготвения проект по част озеленяване на хартиен носител. Работата по проектирането на дадена зелена площ е творчески процес, в който заедно с Вас претворяваме вашите идеи и мечти в проект по част от озеленяване.

Изпълнение - Етап 2

Изпълнението е вече етапът, на който нашият екип реализира проект по част озеленяване. След като имате вече изготвен проект и се свържете с нас, следва среща. Ако проектът не е правен от наш специалист, ние ще искаме среща на обекта, за да се запознаем на място с терена и проекта, и за да обсъдим с клиента неговата визия по бъдещата съвместна работа. Следва изготвяне на оферта от наша страна. При приемане на условията по оферата се подпива договор и работата по изграждането на вашето зелено пространство започва. В нашата работа ние използваме растителност с доказан произход, отговаряща на всички условия на приетия стандарт за качество в България. Работим с висококачествени тревни смески и почви, богати на хумус, както и с материали на доказани търговски марки.

Поддръжка - Етап 3

Екипът на Флорекс предлага услугата поддръжка. След като се свържете с нас, правим среща с клиента на обекта, който клиентът би искал да поддържаме. Изготвяме анализ на съществуващото състояние на озелененото пространство. Според специфичните изисквания на обекта, изготвяме оферта, която включна интензивността на действията, необходими дадения обект да изглежда в оптимален вид. След приемане условията на офертата се подписва договор. Изготвя се линеен график, в който се уточняват посещенията на нашият екип.

Поливни системи

Осигуряването на регулярно и точно количество вода е от ключово значение за жизнеността и красивия вид на всяко зелено пространство. Препоръчваме проектирането и изграждането на автоматична поливна система да се приема като част от процеса по озеленяване и считаме, че е най-добре процесите по проектиране и изграждане на поливната система да се случват успоредно с проектирането и изпълнението на озеленяването на дадено пространство. На всички, които имат нужда от автоматизирана поливна система, ние от Флорекс можем да помогнем. Свържете се с нас.

Можете тук да научите повече за следните услуги, които предлагаме:
Залесяване
Биологични рекултивации