Залесяването е многоетапен и продължителен процес по създаването на нова гора. Ние от Флорекс се гордеем с отгледани от нас декари гори

За тези повече от 25 г. Флорекс има устойчиво създадени и отгледани декари с горски насаждения. Успешно участие в проекти за вторично залесяване на незамеделски земи, възстановяване на земи от горски пожари и създаване на залесителни пояси.

Процесът на залесяване условно може да се раздели на няколко етапа. Първият е отглеждане или осигуряване на подходящ за конкретното местообитение растителен материал за залесяване. Фиданките е необходимо да са отгледани в специализирани горски разсадници, като Флорекс има регистриран такъв. Семената, които се използват за производство на бъдещите фиданки да имат сертификат за произход, като оптимлния вариант е да бъдат събирани от характерните за местообитанието семенни банки. Вторият етап е по почвоподготовка на терена. Третият етап е свързан със засаждането и поливането на новозасадените фиданки. Последният етап е доотглеждането на новосъздадените масиви за период от 3 до 5 години, в което доотглеждане са включени дайности като торене, прекопаване, поливане и попълване на загинали фиданки.

Успешно реализираните проекти по залесяване са благодарение на познанията и опита на екипа на Флорекс- лесовъди, еколози и биолози, които създават устойчиви нови насаждения и се грижат за тях


В своята работа фирма Флорекс има въведени системи за безопасни условия на труд, опазване на околната среда и управление на качеството. Разсадникът е регистриран в ИАСАС за производство и търговия с посадъчен материал, като част от него е обособен като горски разсадник. Фирма Флорекс е член на Камара на строителите в България.


Пишете ни

Научи повече за услугите, които предлагаме


Проектиране
Изграждане
Поддръжка
Поливни системи